top of page
IMG_6881_cmyk.jpg

Training

Verlies & Rouw

Getuige zijn van verdriet is beter dan er iets aan willen doen

Op 3 april 2018 verloor ik Lex, de liefde van mijn leven. Het is het grootste verlies wat ik in mijn leven tot nu toe heb meegemaakt. Het heeft mijn (binnen)wereld doen schudden op haar grondvesten. Waarom? Omdat mijn liefde voor hem niet uit te drukken is in woorden of getallen of massa, zo groot is het. En de achterkant van liefde is rouw.

Tel uit mijn verdriet. Het goede nieuws? De liefde blijft, het doorleven en doorvoelen van het verdriet heilzaam.

En tijd heelt geen wonden, mensen doen dat. 

Vaak kleeft er een gevoel van ongemak aan het omgaan met mensen die verdriet dragen als gevolg van verlies.

De veronderstelling leeft binnen de samenleving dat het leven 'maakbaar' is. Een misvatting. We krijgen altijd met verlies te maken en dus ook met de bijbehorende rouw en het verdriet. Want het hoort bij het leven. 

Verlies & Rouw zijn tegenwoordig minder zichtbaar voor de wereld om je heen. Verlies & Rouw is een beetje een vergeten onderwerp, zo heb ik ondervonden, ook op de werkvloer. En het onderwerp is nauwer verbonden met het werk dan je op het eerste gezicht zou verwachten. Onze gevoelens nemen we mee naar het werk. Je kunt je verdriet niet opbergen in je locker, achterlaten in je auto of fietstas voordat je aan de slag gaat. Zo werkt het gewoon niet, toch?  

 

Verlies & Rouw en het bijbehorende vaak stille verdriet, komen veel voor op de werkplek. Denk maar eens aan:

- beroepsmatig in banen in o.a. de gezondheidzorg, uitvaartwereld, slachtofferhulp, politie

- rouw om verlies van werk bij ontslag of verregaande reorganisaties

- het vertrek van een chef of collega waar je nauw mee verbonden bent

- het sterven of ernstig ziek worden van een collega waar jij nauw mee verbonden bent

- de verliezen & rouw in de levens van je collega's

- het persoonlijk verdriet van eigen verlieservaringen wat je meebrengt, als je weer gaat werken 

 

Leidinggevenden hebben dagelijks de kunst te verstaan van het evenwicht vinden tussen productiviteit en het welzijn van de medewerker. Rouw en verdriet tasten in belangrijke mate het emotioneel welzijn aan en hebben een sterke invloed op het werk. Het belemmert je concentratie, het bemoeilijkt je contacten en je beslisvaardigheid. Als het emotioneel welzijn van de medewerker verwaarloosd wordt, komen productiviteit en kwaliteit en soms de veiligheid van het werk in het gedrang.

 

Uit enquêtes van het Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) komt naar voren dat 40% zich, na korte tijd werken, ziek meldt. Ook blijkt dat jaarlijks ongeveer 1500 mensen hun werk opgeven na het overlijden van een naaste. Na het overlijden van hun partner keert slechts 50% volledig terug in de oude functie (Hopman 2006). Verzuim betekent hoge kosten voor een organisatie. Een zieke werknemer kost anderhalf tot tweeëneenhalf keer zijn brutoloonkosten, zo is de vuistregel (Nijenhuis 2012). Er liggen kansen voor werkgevers én werknemers om anders om te gaan met Verlies & Rouw en het bijbehorende verdriet. 

Meer weten helpt! 

Ben je werkgever of leidinggevende en geïnteresseerd in een training of bijeenkomst op maat of groepsbegeleiding?

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek en offerte. 

Ben je werknemer of ZZP-er en geïnteresseerd omdat het onderwerp je raakt?

Check de Effortless Coachtrajecten op de pagina Coaching en Training.

"De mens kan veel ontberen, maar niet de mens."

LUDWIG BÖRNE

bottom of page